Translate

onsdag 27 februari 2019

Georgetown

(In English below)
Vi befinner oss sedan en vecka i Georgetown, Exumas. Här ligger vi ankrade bland ca 300 båtar. De flesta amerikanska, en del kanadensiska och en båt från Sverige, nej, en till. Vi är två svenska båtar här! Det har gått lång tid sedan vi senast träffade en svensk båt! Förmodligen är vi de enda europeiska båtarna här. Den andra svenska båten är den unga, jättetrevliga familjen Helena och Fredrik med sonen Vincent på båten Delfini. De har köpt sin båt i Florida och seglat hit.

Varje morgon börjar med ett radionät på vhf-radion. På nätet får man väderrapport, information om aktiviteter, möjlighet att fråga andra cruisers om hjälp med tekniska problem ombord, om man har något man vill få tag på eller bli av med. De som lämnar och seglar härifrån rapporterar in och man förväntas anmäla sig på nätet när man anländer hit.

Den senaste veckan har Georgetown Cruising Regatta pågått. Här har förekommit ett par kappseglingar men fokus verkar vara på sociala aktiviteter över huvud taget. Här är aktiviteter som volleyboll, softball (en baseball-variant), golf, water-aerobics, maskerad-tävling, kyrka på stranden, poker …….

Vi umgås en del med Robin och Corbett på båten Cookie Monster. Känner dem sedan de tre år vi landförvarat Balance i Green Cove Springs. Väldigt trevliga människor som seglat i Bahamas i många år och vet det mesta om förhållandena här.

Häromkvällen var det poker på St Francis Restaurang. Man spelade poker-spelet ”Texas Hold´em”. Vi var omkring 80 deltagare. 8-10 personer per bord. Lite nervösa var vi då det var första gången vi spelat poker. Efter omständigheterna tyckte vi att vi klarade oss ganska bra och var kvar i spelet till efter pausen.

Vi gratulerar våra kompisar Christina och Janne Backe på Hallberg-Rassy 39:an Liv (systerbåt till Balance) som den 23 februari rundade Kap Horn. Grattis!

Stocking Island, GeorgetownCostumes competition
Robin, Corbett, Kicki, Staffan


Kicki on the beach
At the poker table

(In English:)
Since a week we are in Georgetown, Exumas. We are anchored among around 300 boats. Most of them American boats, some Canadians and one boat from Sweden. No, one more! We are two Swedish boats here. It is a long time since we met with another Swedish boat! We are probably the only European boats here. The other Swedish boat is the young, very nice family Helena and Fredrik with their son Vincent on s/v Delfini. They bought their boat in Florida and has sailed here from Florida.

Every morning starts with a radio net on the vhf radio. On the net you get a weather report, information about social activities, possibility of asking the other cruisers for support on technical issues on the boat, if there is anything you need or anything you want to get rid off. Those who leave to sail somewhere else report to the net and you are expected to introduce yourself on arrival.

During the last week there has been the Georgetown Cruising Regatta. There has been a couple of races but seems like focus is on social activities. Here are activities like volleyball, softball, golf, water aerobics, costumes dressing, church on the beach, poker……

We are having some time together with Robin and Corbett on s/v Cookie Monster. We know them since the three years we have kept Balance on the hard in Green Cove Springs. Very nice people who have been sailing in the Bahamas for many years.

The other evening it was a poker game at St Francis Restaurang. You played the poker game ”Texas Hold´em”. We were about 80 participants. 8-10 per table. We were a little nervous as it was the first time we ever had played poker. After all we thought we made good and remained in the game until after the break.

Congratulations to our friends Christina and Jan Backe on Hallberg-Rassy 39 "Liv" (sister boat to Balance) who on February 23 rounded Cape Horn. Well done!

måndag 18 februari 2019

Blackpoint(In English below)
På vår väg söderut i Exumas stannar vi några dagar i Blackpoint. När man går längs bygatan slås man av hur vänliga alla människor är här. Alla man möter hälsar, såväl barn som vuxna och ofta växlas några ord.

Diane och Simon driver en restaurang i byn. Via en amerikansk båt fick vi i USA en beställning på varor till restaurangen som vi nu levererar. Varor som de har svårt att få tag på här då varuutbudet är begränsat. I Blackpoint finns några butiker men endast med bassortiment.

För seglare som kommer till Blackpoint finns två ”attraktioner”. Det ena är puben som har ”happy hour” tisdag, torsdag och fredag. ”Två för en”, svinstarka rom-punsch som ger valuta för pengarna! Den andra ”attraktionen” är Lorraines tvättinrättning. Lorraine är en driftig kvinna. Hon driver en tvättinrättning med självbetjäning. Tvätteriet finns i ett vackert beläget hus nära vattnet. Hon har dingebrygga utanför så man lätt kommer dit med dingen och tvätten. När man väntar på att tvätten skall bli klar kan man sitta på den trevliga verandan utanför med underbar utsikt. Tillgång till bra Wi-Fi. Lorraine har servering av kaffe, kakor, smårätter. Man kan också få håret klippt medan man väntar på tvätten eller passa på att duscha i hennes myntdusch. Eller handla i hennes lilla butik. Hon hyr också ut cyklar.

Hade räknat med att få tag på sim-kort till telefonen för att få internet när vi kom till Staniel Cay. Men vi kom fel dag. Vi träffade en man utanför kontoret som berättade att BTC-kontoret i Staniel Cay endast har öppet på onsdagar. Det är samma personal som på kontoret i Blackpoint och man alternerar mellan de två platserna så att kontoret i Blackpoint därmed har öppet måndag, tisdag, torsdag och fredag. På skylten vid kontoret står det tvärtom! Det beror på att man ändrat öppettiderna men man har inte ändrat skylten!

När vi nu kom till Blackpoint skulle vi då äntligen få tag på sim-kortet. Vi går till BTC:s kontor som är stängt. Frågar på polisstationen som ligger i grannhuset och polismannen där säger att BTC-killen nog är på lunch. Han upplyser mig om att han har en pick-up med stege på taket och det står ”BTC” på bilen. Efter en stund ser vi pickupen och frågar när han är på kontoret. Det visar sig då att han är BTC:s tekniker och han berättar att såväl kontoret i Staniel Cay som kontoret i Blackpoint är stängda!

Hoppas nu att vi får tag på sim-kort när vi kommer till Georgetown som är en lite större plats.

En kväll vred vinden vid ankringsplatsen i Blackpoint. Vinden kom in från väster och viken är oskyddad åt det hållet. Det rullade och blev ganska obekvämt ombord och det var omöjligt att sova. Vi sover i akterhytten men flyttade nu till salongen i centrum av båten då sjöhävningen känns mindre där. Våghöjden var uppskattningsvis 0,5 - 1 meter.

Nästa dag när vi kom in till Lorraines Wi-Fi läste vi Anders Erikssons dagliga rapport från Malala. Han är på väg mot Kap Horn och seglar med 4-5 meters våghöjd och bakar sockerkaka under tiden.

Anders ensamseglar jorden runt non-stop och skriver dagligen mycket trevliga rapporter på facebook. (Sailing Malala) Rekommenderad läsning!  (www.longueroute2018.com)

Lorraines porch
How did this little fellow get onboard?

(In English:)
On our way heading south we make a stop in Blackpoint for a couple of days. When you walk along the village street you think of how nice people are here, everybody seems friendly. Everybody, children as well as adults say hallo and often some more words.

For cruisers arriving at Blackpoint there are two ”attractions”. One is the pub that has ”happy hour” Tuesday, Thursday and Friday. They have two for one, very strong rum-punches. Value for money! The other cruiser attraction is Lorraines laundry. Lorraine is a clever business-woman. She runs a laundry with self-service. The laundry is in a house close to the water beautifully located. She has a dingy-dock located just outside the building so it is easy to get there with the dingy and the laundry. When you are waiting for the laundry to get ready you can sit in the beautiful porch outside with a wonderful view and there is a good Wi-Fi. Lorraine serves coffee, cakes and some small dishes. You can have your hair cut while waiting or have a shower in her coin-shower. Or make some shopping in her little shop. She also rents bicycles.

We had thought that we should have been able to get sim-cards for the phone to be able to get internet access when we came to Staniel Cay. Unfortunately we arrived the wrong day. We met a man outside the BTC-office in Staniel Cay who told us that the office is only open on Wednesdays. It is the same staff alternating between the offices in Staniel Cay and Blackpoint and we were told that the office in Blackpoint is open Monday, Tuesday, Thursday and Friday. On the sign at the office it says the opposite. Depends on that the opening hours have been changed, however, not the sign!

Arriving at Blackpoint we would at last be able to get our sim-card. When we came to the office it was closed. We ask at the police station which is in the neighbor building and the police man says that the BTC guy is probably for lunch. He also tells me that he has a pick-up car with a ladder on and a BTC-sign on the side of the car. A little while later we see the car and ask the man when he will be in the office. He then tells us that he is the BTC technician and that the BTC-office in Blackpoint as well as in Staniel Cay are closed.

Hoping to be able to get that sim-card when we arrive in Georgetown which is a little bit bigger place.

One evening the wind turned westerly at the anchorage in Blackpoint. The anchorage is totally unprotected for westerlies. The boat rolled and it became very uncomfortable and impossible to get some sleep. We normally sleep in our aft cabin but now we changed to the salon in the boat center which seems to be less rolly. The wake height was probably 2-3 feet.

Next morning when we came to Lorraines Wi-Fi we read the daily report from Swedish sailor Anders Eriksson on Malala. He is now on his way towards Cape Horn and is sailing in wake heights of 12 - 20 feet baking a cake meanwhile.

Anders is sailing single-handed non-stop around the globe and he publishes very nice and interesting reports daily on facebook. (Sailing Malala) Recommended reading! (www.longueroute2018.com)