Translate

torsdag 14 februari 2013

Hamnen i Las Palmas

Trafikledningen i hamnen


Skandinaviska klubben som har verksamhet både i Las Palmas och i San Augustin har vi blivit medlemmar i sen vi kom hit. Klubben ordnar studiecirklar, föredrag, utflykter, fester och andra sammankomster. Har bok- och DVD-bibliotek. På fredagar serveras lunch i klubbens lokal. Idag har vi varit med på ett studiebesök i den kommersiella hamnen i Las Palmas arrangerat av klubben.

Hamnen i Las Palmas har varit ett frihandelsområde sedan mitten 1800-talet.
På kolfartygens tid var hamnen betydelsefull när fartygen behövde bunkra kol inför atlantöverfarter. Kolet var skrymmande och man klarade inte turen från Nordeuropa till Sydamerika om man förutom kol ville ha plats för last ombord. Hamnen har även idag stor betydelse som bunkerhamn även om olja idag ersatt kolet.

Läget är strategiskt mellan Europa, Afrika och Syd- och Nordamerika.

Här lastas 1.500.000 ton oljeprodukter per år och hamnen kallas ”Atlantens stora bensinstation”. Hamnen är också en stor transithamn och man hanterar en miljon containrar per år. 6000 personer är anställda i hamnen.

De produkter som kanarierna själva exporterar utgörs av tomater, potatis och bananer.

För oss seglare är Las Palmas en utomordentligt bra hamn att starta en atlantöverfart från. Här finns mycket bra provianteringsmöjligheter och även bra möjligheter att utrusta och serva båtar. En som tidigt insåg detta var Christoffer Columbus som 1492 provianterade och utrustade sina fartyg här före atlantöverfart.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar