Translate

torsdag 7 mars 2019

Härliga dagar/Wonderful days in the Bahamas


(In English below)
Vi lämnade Georgetown tillsammans med vännerna Robin och Corbett på Cookie Monster och seglade till Lee Stocking Island. Låg ankrade där några härliga dagar. Tillsammans gjorde vi fina upptäcktsfärder till fots på öarna. Gjorde fantastiska snorkelturer på reven i omgivningarna. Dinge-driftade i vackra solnedgångar på kvällarna och upplevde också ”green-flash”! Här finns de vackraste levande korall vi någonsin sett. Robin och Corbett lärde oss hur man dyker efter conchs och hur man rensar och tillagar dem. När man seglar i Bahamas är det tillåtet att ha max sex st conchs ombord och max åtta st humrar.

Under dagarna i Lee Stocking havererade vår utombordsmotor. Något är fel i transmissionen. Behöver en verkstad för att fixa felet men det finns ingen sådan här. Bestämde oss för att köpa en ny motor i Georgetown och sedan försöka få den gamla reparerad och sedan sälja den. På Bahamas kan man fortfarande köpa 2-taktsmotorer vilket man inte kan vare sig inom EU eller i USA. Vår gamla motor är en Tohatsu 9,8 hk som vi haft i 12 år. En väldigt bra motor som har den stora fördelen att den endast väger 26 kg vilket är värdefullt för oss som behöver lyfta motorn på och av från dingen när dingen skall lyftas upp på däck inför segling. Vi har aldrig dingen på släp utan förvarar den alltid på däck när vi seglar.

Tyvärr säljer de inte Tohatsu i Georgetown men de säljer Yamaha. Det finns två modeller. 9,9 hk och 15 hk. Egentligen samma motor. Alla måttuppgifter och vikt är exakt samma. Vi valde 15 hk. Så nu har vi en motor som gör att dingen planar även med tre personer ombord vilket vi inte gjorde med gamla motorn. Dessutom på halvgas!

Nackdelen med nya motorn är att den väger 10 kg mer men det får vi leva med. Man säger att ”15 hk Yamaha är världens mest stulna utombordare” men det tyder väl också på att den är ganska bra!

När vi kom tillbaka till Georgetown sökte vi också skydd för ett väntat oväder. Ankrade i lä av Sand Dollar Beach. Bredvid oss fick vi två andra Hallberg-Rassy båtar. Båda var HR 46. Den ena är Cygnus från USA som ensamseglas av Michael och den andra är Lusea från Österrike som seglas av Klaus och Helene.

Ganska roligt att träffa andra Hallberg-Rassy ägare. De är alltid entusiastiska över att ha valt en av de bästa båtar man kan ha!
Corbett with conch

Kicki in the dingy
Hiking on the islands

Kicki with the new outboard
HR boats, Balance, Cygnus USA, Lusea Austria
(In English:)
We left Georgetown together with our friends Robin and Corbett on Cookie Monster and sailed to Lee Stocking Island where we were anchored some wonderful days. Together we made som nice excursions and hikes on the islands. We made some fantastic snorkeling on the reefs. We dingy drifted at the beautiful sunsets and also saw the green-flash! Here are some of the most beautiful living coral reefs that we have ever seen. Robin and Corbett showed us how to dive for conchs and how to clean them and cook them. When sailing in the Bahamas you are allowed to have up to six conchs aboard and up to eight lobsters.

During the days in Lee Stocking our outboard gave up. Something in the transmission is wrong. We need a workshop to have it repaired but there is no workshop available here. Decided to buy a new engine in Georgetown and later try to have the old one repaired and then sell it. In the Bahamas you can still buy two-stroke outboards which you cannot do neither within the EU or USA. Our old engine is a Tohatsu 9,8 hp which we have had for 12 years. A very good engine which has the great advantage of only weighing 26 kg (57 lbs). This is valuable for us who always take the motor off from the dingy when going sailing. We always store the dingy on deck when sailing.

Unfortunately they do not sell Tohatsu in Georgetown but they sell Yamaha. They have 9,9 hp and 15 hp. Seems to be the same engine, all the measures and weight is the same. We chosed the 15 hp. So now the dingy planes even with three people onboard. And this at half throttle!

The only disadvantage with the new engine is that the weight is 10 kg more but we will learn to live with that. They say that the ”15 hp Yamaha is the most stolen outboard in the world” but that probably says that it is also very good!

When returning to Georgetown we also needed protection for a predicted bad weather coming in with hard winds. We anchored at Sand Dollar Beach. At the anchorage we met two other Hallberg-Rassy boats. They were both HR 46. One was Cygnus from USA with singlehanded Michael onboard. The other was Lusea from Austria with Klaus and Helene onboard.

It is always great meeting with other Hallberg-Rassy owners. They are always enthusiastic having chosen one of the best boats you can find!

onsdag 27 februari 2019

Georgetown

(In English below)
Vi befinner oss sedan en vecka i Georgetown, Exumas. Här ligger vi ankrade bland ca 300 båtar. De flesta amerikanska, en del kanadensiska och en båt från Sverige, nej, en till. Vi är två svenska båtar här! Det har gått lång tid sedan vi senast träffade en svensk båt! Förmodligen är vi de enda europeiska båtarna här. Den andra svenska båten är den unga, jättetrevliga familjen Helena och Fredrik med sonen Vincent på båten Delfini. De har köpt sin båt i Florida och seglat hit.

Varje morgon börjar med ett radionät på vhf-radion. På nätet får man väderrapport, information om aktiviteter, möjlighet att fråga andra cruisers om hjälp med tekniska problem ombord, om man har något man vill få tag på eller bli av med. De som lämnar och seglar härifrån rapporterar in och man förväntas anmäla sig på nätet när man anländer hit.

Den senaste veckan har Georgetown Cruising Regatta pågått. Här har förekommit ett par kappseglingar men fokus verkar vara på sociala aktiviteter över huvud taget. Här är aktiviteter som volleyboll, softball (en baseball-variant), golf, water-aerobics, maskerad-tävling, kyrka på stranden, poker …….

Vi umgås en del med Robin och Corbett på båten Cookie Monster. Känner dem sedan de tre år vi landförvarat Balance i Green Cove Springs. Väldigt trevliga människor som seglat i Bahamas i många år och vet det mesta om förhållandena här.

Häromkvällen var det poker på St Francis Restaurang. Man spelade poker-spelet ”Texas Hold´em”. Vi var omkring 80 deltagare. 8-10 personer per bord. Lite nervösa var vi då det var första gången vi spelat poker. Efter omständigheterna tyckte vi att vi klarade oss ganska bra och var kvar i spelet till efter pausen.

Vi gratulerar våra kompisar Christina och Janne Backe på Hallberg-Rassy 39:an Liv (systerbåt till Balance) som den 23 februari rundade Kap Horn. Grattis!

Stocking Island, GeorgetownCostumes competition
Robin, Corbett, Kicki, Staffan


Kicki on the beach
At the poker table

(In English:)
Since a week we are in Georgetown, Exumas. We are anchored among around 300 boats. Most of them American boats, some Canadians and one boat from Sweden. No, one more! We are two Swedish boats here. It is a long time since we met with another Swedish boat! We are probably the only European boats here. The other Swedish boat is the young, very nice family Helena and Fredrik with their son Vincent on s/v Delfini. They bought their boat in Florida and has sailed here from Florida.

Every morning starts with a radio net on the vhf radio. On the net you get a weather report, information about social activities, possibility of asking the other cruisers for support on technical issues on the boat, if there is anything you need or anything you want to get rid off. Those who leave to sail somewhere else report to the net and you are expected to introduce yourself on arrival.

During the last week there has been the Georgetown Cruising Regatta. There has been a couple of races but seems like focus is on social activities. Here are activities like volleyball, softball, golf, water aerobics, costumes dressing, church on the beach, poker……

We are having some time together with Robin and Corbett on s/v Cookie Monster. We know them since the three years we have kept Balance on the hard in Green Cove Springs. Very nice people who have been sailing in the Bahamas for many years.

The other evening it was a poker game at St Francis Restaurang. You played the poker game ”Texas Hold´em”. We were about 80 participants. 8-10 per table. We were a little nervous as it was the first time we ever had played poker. After all we thought we made good and remained in the game until after the break.

Congratulations to our friends Christina and Jan Backe on Hallberg-Rassy 39 "Liv" (sister boat to Balance) who on February 23 rounded Cape Horn. Well done!