Translate

tisdag 28 mars 2017

På väg mot norra Florida


Har varit vid St Augustine Municipal Marina några dagar. Staden St Augustine är USA:s äldsta stad som grundades av spanjorer 1565. Det är en mycket trevlig stad, måhända något turistisk, men trevlig. Marinan i St Augustine har ett stort område med bojar där vi får en plats.

West Marine är världens största båttillbehörsföretag. De har butiker i nästan alla kuststäder i Florida. Ofta är de belägna i köpcenter och inte så sällan grannar med största livsmedelsaffären.

På en del ställen börjar vi känna igen folk och hos West Marine kom den trevliga kassörskan ihåg oss. Hon är själv liveaboard i sin 43 fots motorbåt av trawler-typ. Hon är mycket entusiastisk om att bo och leva i båt och visar oss bilder på den fina inredningen i sin båt.

Idag är det dags att lämna St Augustine. Vi ropar upp marina-kontoret på vhf-radion för att kolla att det är OK att komma in till bränslebryggan och fylla vatten och göra pump-out (tömma septiktanken). De sa att de kunde komma ut till oss med pump-out båten och tömma tanken. Eftersom vi ändå behövde fylla vatten kändes det enklast att gå in till bryggan.

Vid alla bränslestationer i Florida kan man få sin septiktank tömd. Som här i St Augustine finns också s.k. pump-out båt som kommer ut till boj- och ankarliggare och tömmer tanken. Vid många marinor där man ligger vid brygga har man sugtömningsmöjlighet vid varje båtplats. Man behöver som regel inte förflytta båten och förtöja om för att få tömt sin tank. Genom att det är så lätt att få tömt tanken finns det ingen anledning att ”smygtömma” som många båtägare gör i Sverige. Eftersom tömningsmöjligheterna i Sverige är väldigt dåligt utbyggda är det många som gör så.

När vi är klara med vattenfyllning och avloppstömning ropar vi upp brovakten på Lion bridge som ligger strax intill. Han svarar att vi får vänta 11 minuter till nästa öppning. Vi lämnar bränslebryggan och ”balanserar” Balance i den starka strömmen i väntan på öppningen. Det kändes ganska trevligt när brovakten kommer ut när vi passerar och ropar till oss: Safe travel Balance!


Ankarbotten på Intracoastal Waterways är ofta dyig och man får mycket dy upp med ankarkättingen. Det blir också smutsigt på däck. Har nu investerat i en spolpump som vi nyligen installerat. Fungerar fantastiskt bra. Nu är det lätt att spola kättingen och ankaret. Om en massa föroreningar sitter kvar på kättingen får vi också problem med ankarspelet vid sättning och upptagning av ankaret.På vår väg norrut stannade vi till några dagar i Daytona. Det råkade bli samtidigt som Daytona Bike Week pågick. Daytona Bike Week är en av världens största motorcykelträffar. I år var det 76:e året som träffen hölls. Besökte festområdet några gånger och det fanns mycket roligt att beskåda.

tisdag 14 mars 2017

Vinterstormen Stella/Winter storm StellaIn English below:
Vi är på väg norrut längs Intracoastal Waterways. Har idag kommit till Daytona.

Väderläget är just nu lite ostadigt. På nyheterna skriver man om vinterstormen Stella på USA:s ostkust. Det skrivs att Stella kan bli ett av de värsta vinterovädren på många år. I New York och New Jersey råder undantagstillstånd och man förväntar svåra förhållanden. Vind över 26 meter/sekund och upptill 60 cm snö. Flygbolaget SAS ställer in sina flygningar till New York. Angela Merkels besök hos Donald Trump skjuts upp p.g.a vädersituationen. Eller är det ett svepskäl för att hon ska slippa träffa eländet?

Daytona där vi nu befinner oss ligger ca 1500 km söder om New York och vi omfattas inte direkt av vinterstormen. Åtminstone räknar man risken för snöfall som obefintlig. Men vi känner av ett betydligt kallare väder än vi är vana vid och hade under dagens etapp vindar omkring 30 knop. Iskalla vindar från norr! Så idag var det långbyxor, tröja, jacka, mössa och handskar på. Och skor! Igår var det T-shirt och shorts.

Bestämde oss för att ta en plats på Halifax Marina istället för att ankra p.g.a det ostadiga vädret. När vi kom in i den skyddade marinan var det nästan ingen vind och det var skönt att pusta ut efter en riktigt kylig etapp.


In English:
We are heading north along the Intracoastal Waterways. Today we arrived to Daytona.

The weather is right now a bit uncomfortable here. On the news they write about the winter storm Stella on America's east coast. It is written that Stella can be one of the worst winter storms in many years. In New York and New Jersey state of emergency, and it expects difficult conditions. Wind more than 50 knots and up to 60 cm of snow. The airline SAS has canceled its flights to New York. Angela Merkel's visit to Donald Trump postponed because of weather situation. Or is it a pretext for her to avoid having to meet the misery?

Daytona where we are located is about 1,500 km south of New York and we are not directly covered by the winter storm. At least the expected risk of snowfall is none. But we have a lot colder weather than we are accustomed to and during today's passage the winds were around 30 knots. Icy winds from the north! So today we had long pants, sweater, jacket, hat and gloves. And shoes! Yesterday we had T-shirt and shorts.

Decided to take a berth at the Halifax Marina instead of anchoring because of the unstable weather. When we arrived into the protected marina there was almost no wind and it was good to arrive in the nice marina after a really cold day at sea.

tisdag 7 mars 2017

Tillbaka i Florida/ Back in Florida


När vindprognoserna tyder på friska och hårda vindar så långt som prognoserna sträcker sig väljer vi att utnyttja ett väderfönster som gör det möjligt att segla tillbaka från Bahamas till Floridas östkust.

Att korsa golfströmmen kräver att vinden ej har nordlig riktning. Man säger att förhållandena om strömmen och vinden går åt olika håll är ”som att klappa en katt åt fel håll”.

Vi seglade från Nassau och angjorde Floridas kust i Fort Pierce där vi möttes av 4 knops motström i inloppet. Fortsatte sedan på Intracoastal Waterway till Vero Beach Marina. En sträcka om ca 240 sjömil som tog oss 35 timmar.

Vi kom fram till marinan i mörker men vi har varit här tidigare så det var inget problem. Förtöjde vid bränslebryggan och fyllde upp våra bränsletankar på morgonen när de öppnade.

Mannen på bränslebryggan var den förste vi träffade efter återkomsten till USA. Lite tråkigt tyckte vi det var när han bekräftade den nya Sverigebilden, så som den förmedlas av Mr Trump, för oss.

När vi sedan förtöjt vid en av marinans bojar, tog vi tillsammans med Dorte och René från danska båten Fru Valle, en taxi till tullmyndigheten vid flygplatsen i Fort Pierce där vi klarerade in i USA igen.

Under passagen från Bahamas hade vi till en början bra vindar som följdes av stiltje. Blev ganska många motortimmar på vägen. Vår motor visar under vägen tecken på för dålig kylning. Dorte och René på Fru Valle är båda motormekaniker och gav oss god hjälp. Misstänkte att värmeväxlaren kunde vara igensatt men den visade sig vara i nyskick när vi fick isär den. Däremot hade vi kraftiga igensättningar i saltvattenkröken. Behandlade detta med frätande medel och det verkar nu fungera bättre.

Har nu ganska gott om tid och räknar med att stanna i Vero Beach ett tag. Det är en trevlig plats att vara på och vi njuter just nu av att kunna handla mat i välsorterade butiker och till rimliga priser.

Planen är att lyfta Balance på land i Green Cove Springs Marina den 7 april och flyga hem den 10 april. Fram till dess ska vi njuta av besök vid några av de trevliga platser i Florida som vi gillar.


In English:
When the wind forecasts predicts strong winds as far as the forecasts extend we choose to use a weather window that makes it possible to sail back from the Bahamas to Florida's East Coast.

Crossing the Gulf Stream requires that the wind does not have a northerly direction. They say that the conditions of the current and the wind going in different directions is "like stroking a cat in the wrong direction."

We sailed from Nassau and called at the coast of Florida in Fort Pierce, where we were met by counter-current 4 knots in the inlet. Then went on the Intracoastal Waterway to the Vero Beach Marina. A total distance of about 240 miles that took us 35 hours.

We arrived at the marina in the dark, but we have been here before, so it was no problem. Berthed at the fuel dock and filled up our fuel tanks in the morning when they opened.

The man at the fuel dock was the first person we met after returning to the United States. A bit disappointing, we thought it was when he confirmed the new image of Sweden, the way it is told by Mr Trump, for us.

Thereafter we moored at one of the marinas bouys. Then we took together with Dorte and René from the Danish boat Fru Valle, a taxi to the customs authorities at the airport in Fort Pierce where we cleared in to the US again.

During the passage from the Bahamas, we started with good winds that later disappeared. Used the engine for quite some hours. Our engine showed sign for poor cooling. Dorte and René on Danish boat Fru Valle are both motor mechanics and gave us good help. Suspected that the heat exchanger could be clogged, but it turned out to be as good as new when we took it apart. However, we had severe blockages in the saltwater bend. Treated this with caustics and it now seems to work better.

We have now quite a lot of time and expect to stay in Vero Beach for a while. It's a nice place to be and right now we are enjoying being able to buy food in the well-stocked shops at reasonable prices.

The plan is to take Balance on the hard in Green Cove Springs Marina April 7 and fly home to Sweden on April 10. Until then, we will enjoy visiting some of the nice places in Florida that we like.