Translate

måndag 26 mars 2018

Lata dagar i Bahamas/Lazy days in the Bahamas


(In English below)
Att segla i Bahamas är trevligt. Vattnet är det renaste och mest kristallklara vi seglat i. Det har hänt att man blir orolig att man håller på att gå på grund då man ser bottnen tydligt. En blick på ekolodet säger dock att djupet är fem meter och ingen fara. Vädret är för det mesta bästa tänkbara. Förhärskande vindriktningen är ostlig. Det händer dock att vindriktningen varierar och när man seglar i Exumas, som vi huvudsakligen gjort, kan man få problem att hitta skyddade ankarplatser när vinden blir västlig. Efter hand lär man sig dock vart man tar vägen när vinden vänder eller ett lågtryck passerar.

Det är relativt dyrt att segla i Bahamas. När man klarerar in i landet betalar man 300 dollar. I vissa områden som i Exuma Land & Sea Park betalar man ankrings- och bojavgift. Avgiften är 50 cent/fot vilket innebär 20 dollar/natt för en 40 fots båt. Ibland har vi betalat 10 dollar. Har man en båt som är mer än 90 fot får man istället betala 1 dollar/fot men det kanske man har råd med om man har en 90-fotare.

Valutan är Bahamian dollar. 1 Bahama-dollar = 1 USD och man kan betala med US dollar om man vill. När man får växel tillbaka kan man få både US och Bahama-dollar blandat. I USA har dock Bahama-dollarn inget värde.

Generellt är det ganska dyrt att handla här. Tycker dock att vi märker en skillnad mot förra året när vi var här. Det beror naturligtvis på att vi har en växlingskurs som är nästan 15% bättre än för ett år sedan. Det är ju som att få 15% rabatt när man handlar. I år har vi dock provianterat lite bättre när vi var i USA och har klarat oss ganska länge med det vi har i frysen och andra förråd ombord.

Just nu ligger vi i Wardle Marina på Providence Island tillsammans med våra vänner Marilyn och David på Blue Yonder. Ett lågtryck väntas in och när det dragit förbi tänker vi segla mot Fort Lauderdale. Vi blir förmodligen tre båtar som seglar över tillsammans då också Innamorata med Jan och Gary hänger med.

Spotted Eagle Ray

Shark
TurtleStingray(In English:)
Sailing in the Bahamas is nice. The water is the cleanest and most crystal clear we have sailed in. It has happened that you are worried that you are going aground because you see the bottom so clearly. A look at the echosounder, however, says that the depth is five meters and no danger. The weather is mostly very nice. The prevailing wind direction is easterly. However, the wind direction varies, and when sailing in the Exumas, as we mainly did, there is a problem finding sheltered anchorages when the wind turns westward. When you have been sailing here for a while you learn where to go when the wind turns or a low pressure passes.

It is relatively expensive to sail in the Bahamas. When you clear in to the country you pay $ 300. In some areas like Exuma Land & Sea Park you pay for anchorage and mooring bouys. The fee is 50 cents / foot which means $ 20 / night for a 40 foot boat. Sometimes we have paid 10 dollars. If you have a boat that is more than 90 feet, you have to pay 1 dollar / foot instead, but you might be able to afford it if you have a 90-footer.

The currency is Bahamian dollars. 1 Bahama dollar = 1 USD and you can pay with US dollars if you wish. When you get change, you can get both US and Bahama dollars mixed. However, in the US, the Bahama dollar has no value.

Generally, it is quite expensive to shop here. However, we think we notice a difference to last year when we were here. This is obviously because we have an exchange rate (SEK versus USD) that is almost 15% better than a year ago. It's like getting a 15% discount when shopping. This year, however, we have provisioned a little better when we were in the United States and have done quite a while with what we have in the freezer and other stores on board.

Right now we are in Wardle Marina on Providence Island along with our friends Marilyn and David at Blue Yonder. A low pressure is expected and when it has passed, we plan to sail towards Fort Lauderdale. We will probably be three boats sailing together as also Innamorata with Jan and Gary will join.

söndag 18 mars 2018

Ny gast ombord/New crew

Dorte


(In English below)
Vi seglar nu vår andra säsong i Bahamas och vi har inte förrän nu när vi anländer till Georgetown stött på en enda svensk båt. Men nu blir det dubbelt upp! På väg in mot Georgetown ser vi på AIS:en att vi får ett möte med Grandiosa från Smögen. Ropar upp dem på vhf-radion och vi har ett litet radioprat med varandra. De är ju nästan grannar till oss ”hemmavid” men vi har aldrig träffats. När vi sedan kommer in till Georgetown ankrar vi strax intill Nanny. Liv och Magnus på Nanny har i huvudsak varit ”cyber-kompisar” till oss eftersom vårt huvudsakliga umgänge varit via facebook. Vi har dock träffats på JRSK (Jordenruntseglarklubben i Göteborg) för några år sedan. Liv och Magnus är ute på en 3,5 års längesegling men nu på väg hem till Sverige. Vi har båda seglat ungefär samma rutt runt Karibiska havet men tidigare inte träffats. Men nu har vi träffats IRL. Vi fick två trevliga eftermiddagar/kvällar tillsammans och hoppas vi ses igen innan vi lämnar Bahamas.

På torsdagen fick Nanny en extra besättningsman ombord och på fredagen tog vi emot Dorte Bjerregaard från Köpenhamn som ska segla med oss i några veckor.

Dorte seglade med oss från Las Palmas till Cape Verde 2013 och är en god vän till oss.

När vi seglade med ARC+ 2013 hade vi varit hemma i Sverige före avseglingen. Kerstin hade fått ett fästingbett och dragit på sig Borelia. Blev felbehandlad för borelian av sjukvården hemma i Sverige med på tok för låg antibiotikados vilket ledde till att sjukdomstillståndet flammade upp igen och detta när vi var i Las Palmas. Vi fick genom SOS International i Köpenhamn kontakt med en Boreliaspecialist som ordinerade en ”hästdos” antibiotika.

När vi skulle starta ARC+ var Kerstin fortfarande sjuk och Dorte kom då till vår hjälp och erbjöd sig att segla med oss till Cape Verde. Hon flög sedan tillbaka till Las Palmas och startade två veckor senare i den stora ARC:en. 

Hon är perfekta gasten, duktig seglare, duktig på att laga mat och dessutom ett trevligt sällskap ombord.


Ankaret syns tydligt i det klara vattnet på 4 meters djup(In English:)
We are now sailing our second season in the Bahamas and we have not met a single Swedish boat, until now when we arrived in Georgetown. But now we meet two of them! On our way to Georgetown we look at the AIS and we see Grandiosa from Smögen. We calls them up on the VHF radio and we have a small radio chat with each other. They are almost neighbors to us at home but we have never met. When we arrive in Georgetown, we anchor close to Nanny. Liv and Magnus at Nanny have been "cyber-buddies" to us because our main contact has been via facebook. However, we have also met them at JRSK (Around the World Sailing Association in Gothenburg) a few years ago. Liv and Magnus are on a 3.5 year long journey but now on their way home to Sweden. We have both sailed almost the same route around the Caribbean Sea but have not previously met. But now we have met IRL. We had two nice afternoons/evenings together and hope to meet again before we leave the Bahamas.

On Thursday, Nanny got an extra crew on board and on Friday we received Dorte Bjerregaard from Copenhagen who will sail with us for some time.

Dorte sailed with us from Las Palmas to Cape Verde in 2013 and is a good friend to us.

When we sailed with ARC + 2013 we had been home in Sweden before the start. Kerstin had a tick-bite and got Borelia. Kerstin was ill-treated for the borelia of medical care at home in Sweden with too low antibiotic dosage, which led to the disease coming back again and this when we were in Las Palmas. Through SOS International in Copenhagen we received contact with a Borelia specialist who prescribed a high dose antibiotic.

When we started ARC + Kerstin was still sick and Dorte came to our help and offered to sail with us to Cape Verde. She then flew back to Las Palmas and started two weeks later in the big ARC.

She is the perfect crew, good sailor, good at cooking and also a nice company on board.

tisdag 13 mars 2018

Hajbesök(In English below)
Skär av några fettkanter från den läckra köttbiten som skall stekas till middagen och kastar dem överbord. Det tar ungefär två sekunder tills dom är uppätna av hajarna på bilden. Detta var ungefär tio minuter efter att vi själva simmade just där hajarna nu var. Verkade som att hajarna befann sig under båten med tanke på att de kom fram så snabbt. 

Dessa hajarna var inte speciellt stora och tror inte att de är speciellt farliga men känns ju inte direkt trivsamt att de skall befinna sig just där vi badar. Vi hörde att omkring 12 människor avlider av hajattacker i världen per år medan omkring 50 dör av nedfallande kokosnötter. 

I Georgetown där vi nu befinner oss hörde vi just att det förekommit en hajattack i närheten. När detta inträffar är det nog oftast så att de provocerats av människor.(In English:)
Cut off some fat edges from the delicious beef to be roasted for dinner and threw them overboard. It takes about two seconds until they are eaten by the sharks in the picture. This was about ten minutes after we swam just where the sharks were now. Seemed like the sharks were under the boat because they arrived so quickly.

These sharks were not particularly big and do not think they are particularly dangerous, but it does not feel comfortable to have them where we are swimming. We heard that about 12 people die of shark attacks in the world a year, while about 50 die of falling coconuts.

In Georgetown where we are now, we just heard that there was a shark attack nearby. When this occurs, it is probably most often provoked by humans.

lördag 10 mars 2018

Cuba till Bahamas(In English below)
Lämnade Marina Hemingway i Havanna måndag morgon den 26 februari. En del pappersexercis vid utklareringen. De bröt förseglingen av vår satellittelefon, kollade att vi hade kvar våra två cyklar och gick igenom båten och kontrollerade att vi inte hade fripassagerare med ombord. Man frågade om vi ville ha stämpel i passen vilket vi tackade nej till för att undvika eventuellt trassel vid senare ankomst till USA.

När vi sedan seglade iväg hade vi sällskap med amerikanska båten ´Bout Time. De har sin hemvist i Kentucky som ligger mitt inne i USA men har förbindelse med havet genom kanal/flodsystemet i Grand Loop.

Efter ett par timmars segling i minskande vind fick vi starta motorn. Vi fick svag motvind över Golfströmmen. Strömmen går ju dock vår väg och vi gjorde stundtals 8,5 knop. ´Boat Time insåg att de inte hade tillräckligt med diesel då det blev så mycket motorgång så de valde att ändra kurs till Bimini för att klarera in där och tanka diesel. Efter 330 sjömil kom vi till Morgans Bluff på Andros Island där vi klarerade in i Bahamas. Mot slutet av färden fick vi problem med laddningen av batterierna. Visade sig att ett lager i generatorn gett upp. Lyckligtvis har vi en extra generator i reserv så vi kunde byta den.

I den lilla byn Morgans Bluff, råder full aktivitet på morgonen. En fraktbåt har just anlänt och på hamnplanen är det fullt med pick-up bilar som lastar lådor och paket som fraktbåten har med sig. Eftersom fraktbåten just anlänt är också personal från Customs & Immigrations på plats vilket var praktiskt för oss. De är annars stationerade vid flygplatsen och då får man ringa dem när man behöver klarera in.

Den övriga aktiviteten i byn verkar vara koncentrerad till Willies Bar som ligger 50 meter från där vi är förtöjda. Och de har öppet länge……..

Morgans Bluff har gammal historia som ”vattenhål”. Färskvattentillgången har alltid varit god här och Captain Morgan tankade vatten till sina piratskepp här.

Gick sedan vidare till Providence Island (den ön där Nassau ligger) där vi väntade ut ett lågtryck i en liten marina. Stannade några dagar i vackra Warderick Wells och har nu kommit till Blackpoint. Där sammanstrålar vi åter med Doris och Johnny på ´Boat Time.

I Blackpoint finns två ”måsten” som är garanterade besök av de många cruisers som kommer hit. Dels är det ”happy hour” på den lilla baren kl 16-18 och ett besök på världens finaste tvättinrättning. Tvättinrättningen är något av en mötesplats. När tvätten är i tvättmaskinen sitter man på den underbara verandan på utsidan och beundrar havsutsikten. Här finns också Wi-Fi, en liten servicebutik och möjligheten att få håret klippt.

The porch at the laundry(In English:)
Left Marina Hemingway in Havana on Monday morning 26 February. Some paperwork at the Customs & Immigrations office. They broke the seal of our satellite phone, checked that we still had our two bikes onboard and went through the boat and checked that we did not have any passengers on board. They asked if we wanted a stamp in our passports, which we did not want to have to avoid trouble on arrival in the United States.

When we sailed away, we sailed together with the American boat 'Bout Time. They are from Kentucky, which is located in the middle of the US continent but has a connection to the ocean through the canal/river system in Grand Loop.

After a couple of hours of sailing in diminishing wind we had to start the engine. We had a slight headwind over the Gulf Stream. However, the current is on our way and we sometimes made 8.5 knots. 'Boat Time realized that they did not have enough diesel when we had to run the engine so much so they chosed to change course to Bimini to clear in there and refuel diesel. After 330 nautical miles, we came to Morgans Bluff on Andros Island where we cleared in to the Bahamas. Towards the end of the journey, we were having trouble charging the batteries. Turned out that a bearing in the alternator was given up. Fortunately, we have a spare alternator so we could change it.

In the small village of Morgans Bluff, there is full activity in the morning. A freighter has just arrived and in the harbor area there are lots of pick-up cars that load boxes and packages that the freighter has arrived with. As the freighter has just arrived, staff from Customs & Immigrations are also in place which was convenient for us. They are otherwise stationed at the airport and then you can call them when you need to clear in.

The other activity in the village seems to be concentrated to Willies Bar which is 50 meters from where we are moored. And they are open late…….

Morgans Bluff has an old history like "water hole". Fresh water supply has always been good here and Captain Morgan filled water for his pirate ships here.

Then we went on to Providence Island (the island where Nassau is located) where we waited for a low pressure to pass by while staying in a small marina. Stayed for a few days in beautiful Warderick Wells and have now come to Blackpoint. There we met with Doris and Johnny on 'Boat Time again.

In Blackpoint there are two "musts" that are guaranteed visits by the many cruisers coming here. There is ”happy hour” at the small bar at 4 - 6 and we also visit the world's finest laundry. When you have your laundry in the washing machine, you sit on the wonderful porch on the outside and admire the sea view. There is also Wi-Fi, a small convenience store and the ability to get your hair cut.