Translate

söndag 18 december 2016

Florida Keys


(In English below)
På vår väg söderut längs Floridas kust och Florida Keys har vi nu gjort ett stopp i Marathon. Vi är på väg till Key West där vi får besök av vår son Göran med Maria och dottern Lova som ska fira jul med oss.

När vi i maj i år befann oss på Isla Mujeres i Mexico träffade vi amerikanska paret Lynn och Russell från båten Blue Highway. Seglade sedan tillsammans över Golfströmmen till Key West och har hållit kontakt sedan dess. De har under hösten köpt ett hus i Marathon. Utanför det utomordentligt trevliga huset, byggt som en oktogon, har de en ordentlig brygga med plats för två långsidesförtöjda segelbåtar. Där ligger nu Balance förtöjd akter om Blue Highway.


Sjövägen till deras hus går via ett labyrintliknande kanalsystem genom mangroven. Russell hade rått oss att stänga av elektronisk utrustning då vi på vägen passerar fyra stora radiomaster som kan ge störningar på elektronisk utrustning. Radiomasterna har till uppgift att sända amerikansk propaganda till befolkningen på Cuba. Loggen på Blue Highway hade visat fart på 250 knop när de passerade. Vi råkade ut för att larmet för laddningen på motorn löste ut. Hoppas det var tillfälligt beroende på strålningen från radiomasterna.
Från Marathon har vi omkring 40 sjömil kvar till Key West. När man reser landvägen till Key West reser man över Seven Mile Bridge (10,93 km lång) som börjar vid Marathon. Bron har figurerat i många filmer bl.a Licence to Kill och Mission Impossible.


Christmas boat on the ICWChristmas decorations in a garden at the ICW

 ICW

ICW

IN ENGLISH:
On our way south along the coast of Florida and the Florida Keys, we have now made a stop in Marathon. We are on our way to Key West where our son Göran with Maria and their daughter Lova will spend Christmas together with us.

When we were on Isla Mujeres, Mexico in May this year, we met American couple Lynn and Russell from the boat Blue Highway. Together we sailed across the Gulf Stream to Key West and have kept in touch since then. They have recently bought a house in Marathon. Outside the exceptionally nice house, built as an octagon, they have a proper dock with room for two long side moored sailboats. There is now Balance moored astern of Blue Highway.

Navigating to their house is via an exciting canal system through the mangroves. Russell had advised us to turn off electronic devices when we pass four large radio masts which can lead to disturbances in electronic equipment. The radio masts are to send American propaganda to the population in Cuba. Log on Blue Highway had shown speed of 250 knots as they passed. Our alarm for charging on the engine went on. Hope it was because of the radio masts and nothing else.

From Marathon we have about 40 nautical miles to Key West. When you go by car to Key West you cross the Seven Mile Bridge (10.93 km long) that starts at Marathon. The bridge has appeared in numerous films, among others Licence to Kill and Mission Impossible.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar