Translate

måndag 28 november 2016

Äntligen på väg mot värmen - Finally heading for warmer weather

Anchorage in St Augustine

Efter lite längre tid än vi planerat kom vi så till slut iväg från Green Cove Springs Marina. Kanske hade vi lite svårt att lämna. Haft fantastiskt umgänge med många härliga människor, Lynn & Ian, Windward från Canada, Patti & James, La Aventura från Australien, Per, Hug från Norge, Robin & Corbett, Cookie Monster från USA, Dorte & René, Frau Valle från Danmark och Pam & Frank, OCC Port Officers från Green Cove Springs m.fl.

Nu är vi på väg söderut i Florida. I Green Cove Springs som ligger i norra Florida börjar det bli kyligt. På nätterna sjunker temperaturen ibland till ett par grader över fryspunkten. Ombord har vi en Webasto dieselvärmare som vi inte haft igång på över fyra år. Det har sagts oss att man skall starta den en gång i månaden för att den skall fungera. Lätt att glömma detta när temperaturen nästan aldrig varit under 30 grader där vi befunnit oss. Därmed fungerar den inte nu när vi behöver den. När vi nu tar oss söderut via inlandsfarvattnet ICW (Intracoastal Waterways) blir det motorgång på dagarna. När vi ankrar om kvällen öppnar vi dörrarna till maskinrummet. Ett par hundra kg järn uppvärmt till 80 grader Celcius sprider en skön värme i båten på kvällen. Det sägs att den tropiska värmen återkommer när vi passerar Cape Canaveral.

Vi befinner oss nu i St Augustine. Äldsta staden i USA. Dessutom en väldigt trevlig plats. Blir några dagar här då det just nu är ganska blåsigt väder.

I St Augustine besökte vi West Marines butik på fredagen den 25 november. Black Friday!! Hittade en Lifesling med 96 dollars rabatt. Vår tidigare ”Recovery sling” från svenska Baltic håller på att återgå till naturen. Märkligt att man tillverkar produkter för marint bruk som inte är hyfsat UV-beständiga.

Träffade idag våra engelska vänner Suzanne och David från båten Suzie Too. Suzanne och David var ledare och initiativtagare till OCC-rallyt från Curacao till Belize som vi deltog i från januari t.o.m. april i år. I februari 2017 arrangerar de ett rally på Cuba som sedan går till Bahamas. Kommer säkert att bli lika fantastiskt som förra årets rally.

Nu seglar vi vidare söderut och kommer att fira jul i Key West. Vår yngste son Göran med fru och dotter kommer då och hälsar på oss.

Efter julhelgen skall vi sedan göra en rundresa i Florida i hyrd bil tillsammans med den unga familjen.IN ENGLISH:
After a little longer than we planned, we came so finally away from Green Cove Springs Marina. Maybe we had a little hard to leave. Had great relations with many wonderful people, Lynn & Ian, Windward from Canada, Patti & James, La Aventura from Australia, Per, Hug from Norway, Robin & Corbett, Cookie Monster from the US, Dorte & René, Frau Valle from Denmark and Pam & Frank, OCC Port Officers from Green Cove Springs.

Now we are heading south in Florida. In Green Cove Springs, located in northern Florida, it starts to get chilly. At night the temperature drops occasionally to a few degrees above freezing. On board we have a Webasto diesel heater which we have not started for over four years. We are told that it should be started once a month for it to function. Easy to forget this when the temperature almost never is below 30 degrees (85°F) where we found ourselves. Thus it will not work now when we needed it. As we now takes us south through the ICW (Intracoastal Waterways) we will be motoring in the day. When we anchor in the evening we open the doors to the engine room. A few hundred kg of iron heated to 80 degrees Celsius (175°F) spreads a comfortable heat in the boat in the evening. It is said that the tropical heat will return when we pass Cape Canaveral.

We are now in St. Augustine. Oldest city in the United States. In addition, a very nice place. Will stay a few days here when it at the moment is quite windy weather.

In St. Augustine we visited West Marines store on Friday 25 November. Black Friday !! Found a Lifesling with 96 dollars discount. Our previous "Recovery Sling" from Swedish Baltic is returning to nature. Odd that they manufacture products for marine use that are not reasonably UV resistant.

Met today with our English friends Suzanne and David from the boat Suzie Too. Suzanne and David were the leaders and initiators of the OCC rally from Curacao to Belize we took part in from January inclusive April this year. In February 2017, they arrange a rally in Cuba, which then goes to the Bahamas. Will certainly be as great as last year's rally.

Now we sail further south and will celebrate Christmas in Key West. Our youngest son Göran with his wife and daughter will visit us.

After the Christmas holidays, we will then make a tour in Florida with a rented car together with the young family.

Sport fishing boat in ICW
Anchorage in the ICW


Sport fishing boat in ICW


Jacksonville

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar