Translate

måndag 30 januari 2017

Florida Keys to the Bahamas


(In English below)
Lämnade ankarplatsen utanför Marathon i mörkret vid 5-tiden på morgonen. Kurs mot Bahamas!

Hade svag motvind i början men sedan mojnade vinden och vi fortsatte för maskin. När vi kom ut i Golfströmmen hade vi hjälp med 1,5 – 2,5 knop och hade efter 12 timmar avverkat 90 sjömil. Kom fram till Nassau kl 14 följande dag och hade därmed avverkat 230 nm på 32 timmar. När man går in i hamnen på Nassau måste man anropa hamnmyndigheten och begära tillstånd att angöra hamnen. Man får svara på frågor om båtregistreringsnr, var man kommer från och var man tänker förtöja etc. Väl inne i hamnen anropar vi Nassau Harbour Club som vi blivit rekommenderade att gå till. Förstod först inte ett ord av vad de sa men det löste sig och när vi angjorde marinan stod tre män på bryggan och väntade på att få ta emot våra förtöjningslinor. Marinan kontaktade sedan tull- och immigrationsmyndigheterna som kom ombord efter omkring en halvtimme. Några blanketter att fylla i och några muntliga frågor att besvara. Vi hälsades välkomna till Bahamas och vi kände att tjänstemännen var stolta över sitt land. De sa att de tyckte det var konstigt att vi dröjt så länge med att komma till Bahamas.

Stannade några dagar i Nassau i avvaktan på att ett oväder skulle dra förbi. Därefter har vi seglat till Exumas. Exumas är som man föreställer sig Bahamas. Kritvita sandstränder. Turkost kristallklart vatten. Det är vackert här.

Just nu ligger vi ankrade i Big Majors Spot. Här finns en märklig attraktion. En strand befolkas av simmande grisar som kommer ut i vattnet och vill gärna bli matade av besökande båtar. När vi kom till denna plats hade en amerikansk tenderbåt ankrat vid stranden och matade grisarna. En kille och en tjej från den amerikanska båten blev lite övermodiga och hoppade i vattnet. De fick ganska bråttom tillbaka till sin båt när grisarna tyckte att de ville ha vattnet för sig själva.


IN ENGLISH:
Left the anchorage in Marathon in the dark at 5 o'clock in the morning. Towards the Bahamas!

Had slight headwind in the beginning but then the wind died down and we started the engine. When we came out into the Gulf Stream, we had a current of 1.5 to 2.5 knots added to our speed and made 90 nautical miles in 12 hours. Come to Nassau at 2 pm the following day after 230 nm in 32 hours. When entering the port of Nassau you must call the Port Authority and request permission to enter the port. One must answer questions about boat registration number, last port of call and where you intend to moor etc. Once in port we call Nassau Harbour Club that we have been recommended to go to. Did not understand a word of what they said, but it worked out and when we arrived at the marina three men were standing on the dock waiting to receive our mooring lines. The marina then contacted the Customs and Immigration authorities who came aboard after about half an hour. Some forms to fill in and some questions to answer. We were welcomed to the Bahamas and we felt that the officers were proud of their country. They said they thought it was strange that we waited so long to come to the Bahamas.

Stayed a few days in Nassau awaiting a storm would pull over. Then we sailed to the Exumas. The Exumas are like one imagines the Bahamas. Pure white sandy beaches. Turquoise crystal clear water. It's beautiful here.

Right now we are anchored in Big Major Spot. Here is a remarkable attraction. A beach is populated by swimming pigs coming out to the water and want to be fed by visiting boats. When we got to this place there was an American tender boat anchored off the beach and fed the pigs. A guy and a girl from the American boat were a little too brave and jumped into the water. They got quite a rush back to their boat when the pigs said they wanted the water for themselves.

1 kommentar:

  1. Ser absolut fantastiskt ut! Här är det råkallt och grått...

    SvaraRadera