Translate

fredag 6 april 2018

Northbound

(In English below)
Vi låg ett par blåsiga dagar i Wardel Marina på Providence Island. På tisdagen ordnade Marilyn ett ”Windy Tuesday Party”, det finns alltid anledning till fest.

Gjorde en utflykt till Nassau. Bussarna går inte hela vägen till marinan och då liftar man. Blev upplockade av en mycket vänlig man som berättade att han gick i kyrkan fyra dagar i veckan. Han berättade också om sin drömresa. Han ville resa till Australien. Av en alldeles speciell anledning. Han drömde om att få boxas med en känguru. Försäkrade att kängurur gillar att boxas. För säkerhets skull ville han dock att den skulle ha fötterna hopbundna då risken annars är stor att de sparkas. Och det är ju inte fair play…….

Seglade sedan tillsammans med Blue Yonder de 165 sjömilen till Fort Lauderdale och ankrade på Lake Sylvia. På Lake Sylvia träffade vi familjen Oresten på båten Grandiosa från Smögen. Vi mötte dem till sjöss utanför Georgetown i Bahamas för några veckor sedan. Annars har vi inte tidigare träffats. Hemma i Sverige bor vi 3,5 sjömil från varandra!

Nu lämnar vi Bahamas men kommer snart tillbaka


Marilyn och David på Blue Yonder är fantastiska på att få folk att träffas och vi hade ett par trevliga kvällar i Fort Lauderdale tillsammans med nya och gamla bekantskaper.

Har sedan fortsatt vår väg norrut längs Intracoastal Waterways (ICW).
Gjorde ett stopp i Boca Raton och träffade våra vänner Mindy och Jeff på Mad Romance.
I North Palm Beach stannade vi följande dag. På kvällen hade vi avskedsmiddag med Dorte som seglat med oss från Georgetown i Bahamas. Tidigt nästa morgon körde vi in Dorte med dingen till land. Där tog hon sedan en Uber till en buss som sedan gick till Orlando där hon tog flyget tillbaka till Köpenhamn.

Dorte


Just nu befinner vi oss i Vero Beach där vi stannar några dagar. Tar oss sedan vidare norrut och kommer småningom till Green Cove Springs där vi tar Balance på land för landförvaring under sommaren.

Hemresan är bokad till den 23 april men vi håller på att ändra bokningen så att Kerstin åker hem själv. Jag (Staffan) åker hem några veckor senare. Kommer att segla med David på Blue Yonder från Ft Lauderdale till Bermuda i början på maj. Marilyn kommer sedan med flyg till Bermuda. Sedan seglar Marilyn och David Blue Yonder till Azorerna där de är med i Ocean Cruising Clubs träff i juni. Träffen omfattar 40-talet OCC-båtar och ordnas med anledning av 100-års jubileet för anrika Peter Café Sports i Horta.

Marilyn och David

(In English:)
We spent a couple of windy days in Wardel Marina on Providence Island. On Tuesday Marilyn arranged a "Windy Tuesday Party", there is always a reason to have a party.

Did an excursion to Nassau. The buses do not go all the way to the marina and then you hitch hike. We were picked up by a very friendly man who told us he went to church four days a week. He also told about his dream travel. He wanted to travel to Australia. For a very special reason. He dreamed of boxing with a kangaroo. Assured that kangaroos like boxing. For safety, however, he wanted the kangaroo to have his feet tied up because the risk is otherwise great for kicking. And that's not fair play .......

Then sailed along with Blue Yonder the 165 nautical miles to Fort Lauderdale and anchored in Lake Sylvia. At Lake Sylvia we met the Oresten family on the boat Grandiosa from Smögen. We met them at sea outside of Georgetown, Bahamas a few weeks ago. Otherwise we have not met before. At home in Sweden we live 3.5 miles from each other!

Marilyn and David at Blue Yonder are great at making people meet and we had a couple of nice nights in Fort Lauderdale together with new and old acquaintances.

Then continued our route north along the Intracoastal Waterways (ICW).
Stopped in Boca Raton and met our friends Mindy and Jeff at Mad Romance.
Next day we made a stop in North Palm Beach. In the evening we had a farewell dinner with Dorte who has sailed together with us from Georgetown in the Bahamas. Early the next morning we drove Dorte with the dingy to shore. There she took an Uber to a bus which then went to Orlando where she took the flight back to Copenhagen.

Right now we are in Vero Beach where we will stay for a couple of days. Then we head north and finally arrive at Green Cove Springs where we take Balance on the hard for storage during the summer.

Our flights back to Sweden are booked until April 23, but we are changing the booking so Kerstin goes home by herself. I (Staffan) fly home some weeks later. Will sail with David on Blue Yonder from Ft Lauderdale to Bermuda in early May. Marilyn then arrives by plane to Bermuda. Then Marilyn and David will sail Blue Yonder to the Azores where they participate in the Ocean Cruising Club meeting in June. There will be around 40 OCC boats and the meeting is arranged for the 100th anniversary of Peter Café Sports in Horta.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar