Translate

måndag 26 mars 2018

Lata dagar i Bahamas/Lazy days in the Bahamas


(In English below)
Att segla i Bahamas är trevligt. Vattnet är det renaste och mest kristallklara vi seglat i. Det har hänt att man blir orolig att man håller på att gå på grund då man ser bottnen tydligt. En blick på ekolodet säger dock att djupet är fem meter och ingen fara. Vädret är för det mesta bästa tänkbara. Förhärskande vindriktningen är ostlig. Det händer dock att vindriktningen varierar och när man seglar i Exumas, som vi huvudsakligen gjort, kan man få problem att hitta skyddade ankarplatser när vinden blir västlig. Efter hand lär man sig dock vart man tar vägen när vinden vänder eller ett lågtryck passerar.

Det är relativt dyrt att segla i Bahamas. När man klarerar in i landet betalar man 300 dollar. I vissa områden som i Exuma Land & Sea Park betalar man ankrings- och bojavgift. Avgiften är 50 cent/fot vilket innebär 20 dollar/natt för en 40 fots båt. Ibland har vi betalat 10 dollar. Har man en båt som är mer än 90 fot får man istället betala 1 dollar/fot men det kanske man har råd med om man har en 90-fotare.

Valutan är Bahamian dollar. 1 Bahama-dollar = 1 USD och man kan betala med US dollar om man vill. När man får växel tillbaka kan man få både US och Bahama-dollar blandat. I USA har dock Bahama-dollarn inget värde.

Generellt är det ganska dyrt att handla här. Tycker dock att vi märker en skillnad mot förra året när vi var här. Det beror naturligtvis på att vi har en växlingskurs som är nästan 15% bättre än för ett år sedan. Det är ju som att få 15% rabatt när man handlar. I år har vi dock provianterat lite bättre när vi var i USA och har klarat oss ganska länge med det vi har i frysen och andra förråd ombord.

Just nu ligger vi i Wardle Marina på Providence Island tillsammans med våra vänner Marilyn och David på Blue Yonder. Ett lågtryck väntas in och när det dragit förbi tänker vi segla mot Fort Lauderdale. Vi blir förmodligen tre båtar som seglar över tillsammans då också Innamorata med Jan och Gary hänger med.

Spotted Eagle Ray

Shark
TurtleStingray(In English:)
Sailing in the Bahamas is nice. The water is the cleanest and most crystal clear we have sailed in. It has happened that you are worried that you are going aground because you see the bottom so clearly. A look at the echosounder, however, says that the depth is five meters and no danger. The weather is mostly very nice. The prevailing wind direction is easterly. However, the wind direction varies, and when sailing in the Exumas, as we mainly did, there is a problem finding sheltered anchorages when the wind turns westward. When you have been sailing here for a while you learn where to go when the wind turns or a low pressure passes.

It is relatively expensive to sail in the Bahamas. When you clear in to the country you pay $ 300. In some areas like Exuma Land & Sea Park you pay for anchorage and mooring bouys. The fee is 50 cents / foot which means $ 20 / night for a 40 foot boat. Sometimes we have paid 10 dollars. If you have a boat that is more than 90 feet, you have to pay 1 dollar / foot instead, but you might be able to afford it if you have a 90-footer.

The currency is Bahamian dollars. 1 Bahama dollar = 1 USD and you can pay with US dollars if you wish. When you get change, you can get both US and Bahama dollars mixed. However, in the US, the Bahama dollar has no value.

Generally, it is quite expensive to shop here. However, we think we notice a difference to last year when we were here. This is obviously because we have an exchange rate (SEK versus USD) that is almost 15% better than a year ago. It's like getting a 15% discount when shopping. This year, however, we have provisioned a little better when we were in the United States and have done quite a while with what we have in the freezer and other stores on board.

Right now we are in Wardle Marina on Providence Island along with our friends Marilyn and David at Blue Yonder. A low pressure is expected and when it has passed, we plan to sail towards Fort Lauderdale. We will probably be three boats sailing together as also Innamorata with Jan and Gary will join.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar