Translate

tisdag 14 mars 2017

Vinterstormen Stella/Winter storm StellaIn English below:
Vi är på väg norrut längs Intracoastal Waterways. Har idag kommit till Daytona.

Väderläget är just nu lite ostadigt. På nyheterna skriver man om vinterstormen Stella på USA:s ostkust. Det skrivs att Stella kan bli ett av de värsta vinterovädren på många år. I New York och New Jersey råder undantagstillstånd och man förväntar svåra förhållanden. Vind över 26 meter/sekund och upptill 60 cm snö. Flygbolaget SAS ställer in sina flygningar till New York. Angela Merkels besök hos Donald Trump skjuts upp p.g.a vädersituationen. Eller är det ett svepskäl för att hon ska slippa träffa eländet?

Daytona där vi nu befinner oss ligger ca 1500 km söder om New York och vi omfattas inte direkt av vinterstormen. Åtminstone räknar man risken för snöfall som obefintlig. Men vi känner av ett betydligt kallare väder än vi är vana vid och hade under dagens etapp vindar omkring 30 knop. Iskalla vindar från norr! Så idag var det långbyxor, tröja, jacka, mössa och handskar på. Och skor! Igår var det T-shirt och shorts.

Bestämde oss för att ta en plats på Halifax Marina istället för att ankra p.g.a det ostadiga vädret. När vi kom in i den skyddade marinan var det nästan ingen vind och det var skönt att pusta ut efter en riktigt kylig etapp.


In English:
We are heading north along the Intracoastal Waterways. Today we arrived to Daytona.

The weather is right now a bit uncomfortable here. On the news they write about the winter storm Stella on America's east coast. It is written that Stella can be one of the worst winter storms in many years. In New York and New Jersey state of emergency, and it expects difficult conditions. Wind more than 50 knots and up to 60 cm of snow. The airline SAS has canceled its flights to New York. Angela Merkel's visit to Donald Trump postponed because of weather situation. Or is it a pretext for her to avoid having to meet the misery?

Daytona where we are located is about 1,500 km south of New York and we are not directly covered by the winter storm. At least the expected risk of snowfall is none. But we have a lot colder weather than we are accustomed to and during today's passage the winds were around 30 knots. Icy winds from the north! So today we had long pants, sweater, jacket, hat and gloves. And shoes! Yesterday we had T-shirt and shorts.

Decided to take a berth at the Halifax Marina instead of anchoring because of the unstable weather. When we arrived into the protected marina there was almost no wind and it was good to arrive in the nice marina after a really cold day at sea.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar