Translate

fredag 24 november 2017

Thanksgiving

 (In English below)
Tacksägelsedagen eller Thanksgiving är väl något som passerar utan någon större uppmärksamhet hemma i Sverige. Så inte i USA. Detta landet är i princip stängt för firande av Thanksgiving torsdag och fredag 23 och 24 november. (4:e torsdagen i november är Thanksgivingdagen)

Till Vero Beach Marina är det många cruisers som kommer inför denna helg. På de flesta bojarna i marinan ligger man upp till tre båtar ihop. Vi ligger tillsammans med båtarna Cookie Monster (Corbett & Robin) och Innamorata (Garry & Jan). Corbett & Robin har vi känt över ett år då de liksom vi har sin båt i Green Cove Springs under orkansäsongen. Robin är tillsammans med några andra lite av samordnare för firandet av thanksgiving i Vero Beach.


Man firar med en stor middag där kalkon är huvudrätten. Kalkoner tillagas av den informella organisationskommittén. Sedan tar alla deltagare med sig tillbehör av alla de slag. Ordnades med shuttle-bussar från dingebryggan till en lokal där vi var omkring 150 personer som åt och firade tillsammans. Massor med mat, god mat och hög stämning. Efter maten blev det musik på verandan utanför.

Fredagen den 24 november är s.k. Black Friday, den stora readagen. En tradition som numera är ganska etablerad även i Sverige.

Får väl ta en tur till West Marine och se om vi kan köpa något som är billigt och som vi inte visste att vi kunde klara oss utan.

In English:
Thanksgiving is something that passes without much attention at home in Sweden. So not in the United States. This country is basically closed for celebration of Thanksgiving on Thursday and Friday, 23 and 24 November. (4th Thursday in November is Thanksgiving Day)

To Vero Beach Marina there are many cruisers coming to celebrate this weekend. On most moorings in the marina there are up to three boats together. We are located alongside the boats Cookie Monster (Corbitt & Robin) and Innamorata (Garry & Jan).  We have known Corbitt & Robin for over a year when they, like us, have their boat in Green Cove Springs during the hurricane season. Robin is together with some other co-ordinator for the celebration of Thanksgiving in Vero Beach.

You are celebrating a big dinner where turkey is the main course. Turkeys are prepared by the informal organizing committee. Then all participants bring accessories of all kinds. Shuttle buses takes us from the dingy dock to a local where we were around 150 people who ate and celebrated together. Lots of food, good food and high atmosphere. After the meal there was music on the porch outside.

Friday, November 24th is Black Friday. A tradition that is now quite established even in Sweden.

Well, take a trip to West Marine and see if we can buy something that's cheap and we did not know we could do without.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar