Translate

tisdag 13 mars 2018

Hajbesök(In English below)
Skär av några fettkanter från den läckra köttbiten som skall stekas till middagen och kastar dem överbord. Det tar ungefär två sekunder tills dom är uppätna av hajarna på bilden. Detta var ungefär tio minuter efter att vi själva simmade just där hajarna nu var. Verkade som att hajarna befann sig under båten med tanke på att de kom fram så snabbt. 

Dessa hajarna var inte speciellt stora och tror inte att de är speciellt farliga men känns ju inte direkt trivsamt att de skall befinna sig just där vi badar. Vi hörde att omkring 12 människor avlider av hajattacker i världen per år medan omkring 50 dör av nedfallande kokosnötter. 

I Georgetown där vi nu befinner oss hörde vi just att det förekommit en hajattack i närheten. När detta inträffar är det nog oftast så att de provocerats av människor.(In English:)
Cut off some fat edges from the delicious beef to be roasted for dinner and threw them overboard. It takes about two seconds until they are eaten by the sharks in the picture. This was about ten minutes after we swam just where the sharks were now. Seemed like the sharks were under the boat because they arrived so quickly.

These sharks were not particularly big and do not think they are particularly dangerous, but it does not feel comfortable to have them where we are swimming. We heard that about 12 people die of shark attacks in the world a year, while about 50 die of falling coconuts.

In Georgetown where we are now, we just heard that there was a shark attack nearby. When this occurs, it is probably most often provoked by humans.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar