Translate

söndag 18 mars 2018

Ny gast ombord/New crew

Dorte


(In English below)
Vi seglar nu vår andra säsong i Bahamas och vi har inte förrän nu när vi anländer till Georgetown stött på en enda svensk båt. Men nu blir det dubbelt upp! På väg in mot Georgetown ser vi på AIS:en att vi får ett möte med Grandiosa från Smögen. Ropar upp dem på vhf-radion och vi har ett litet radioprat med varandra. De är ju nästan grannar till oss ”hemmavid” men vi har aldrig träffats. När vi sedan kommer in till Georgetown ankrar vi strax intill Nanny. Liv och Magnus på Nanny har i huvudsak varit ”cyber-kompisar” till oss eftersom vårt huvudsakliga umgänge varit via facebook. Vi har dock träffats på JRSK (Jordenruntseglarklubben i Göteborg) för några år sedan. Liv och Magnus är ute på en 3,5 års längesegling men nu på väg hem till Sverige. Vi har båda seglat ungefär samma rutt runt Karibiska havet men tidigare inte träffats. Men nu har vi träffats IRL. Vi fick två trevliga eftermiddagar/kvällar tillsammans och hoppas vi ses igen innan vi lämnar Bahamas.

På torsdagen fick Nanny en extra besättningsman ombord och på fredagen tog vi emot Dorte Bjerregaard från Köpenhamn som ska segla med oss i några veckor.

Dorte seglade med oss från Las Palmas till Cape Verde 2013 och är en god vän till oss.

När vi seglade med ARC+ 2013 hade vi varit hemma i Sverige före avseglingen. Kerstin hade fått ett fästingbett och dragit på sig Borelia. Blev felbehandlad för borelian av sjukvården hemma i Sverige med på tok för låg antibiotikados vilket ledde till att sjukdomstillståndet flammade upp igen och detta när vi var i Las Palmas. Vi fick genom SOS International i Köpenhamn kontakt med en Boreliaspecialist som ordinerade en ”hästdos” antibiotika.

När vi skulle starta ARC+ var Kerstin fortfarande sjuk och Dorte kom då till vår hjälp och erbjöd sig att segla med oss till Cape Verde. Hon flög sedan tillbaka till Las Palmas och startade två veckor senare i den stora ARC:en. 

Hon är perfekta gasten, duktig seglare, duktig på att laga mat och dessutom ett trevligt sällskap ombord.


Ankaret syns tydligt i det klara vattnet på 4 meters djup(In English:)
We are now sailing our second season in the Bahamas and we have not met a single Swedish boat, until now when we arrived in Georgetown. But now we meet two of them! On our way to Georgetown we look at the AIS and we see Grandiosa from Smögen. We calls them up on the VHF radio and we have a small radio chat with each other. They are almost neighbors to us at home but we have never met. When we arrive in Georgetown, we anchor close to Nanny. Liv and Magnus at Nanny have been "cyber-buddies" to us because our main contact has been via facebook. However, we have also met them at JRSK (Around the World Sailing Association in Gothenburg) a few years ago. Liv and Magnus are on a 3.5 year long journey but now on their way home to Sweden. We have both sailed almost the same route around the Caribbean Sea but have not previously met. But now we have met IRL. We had two nice afternoons/evenings together and hope to meet again before we leave the Bahamas.

On Thursday, Nanny got an extra crew on board and on Friday we received Dorte Bjerregaard from Copenhagen who will sail with us for some time.

Dorte sailed with us from Las Palmas to Cape Verde in 2013 and is a good friend to us.

When we sailed with ARC + 2013 we had been home in Sweden before the start. Kerstin had a tick-bite and got Borelia. Kerstin was ill-treated for the borelia of medical care at home in Sweden with too low antibiotic dosage, which led to the disease coming back again and this when we were in Las Palmas. Through SOS International in Copenhagen we received contact with a Borelia specialist who prescribed a high dose antibiotic.

When we started ARC + Kerstin was still sick and Dorte came to our help and offered to sail with us to Cape Verde. She then flew back to Las Palmas and started two weeks later in the big ARC.

She is the perfect crew, good sailor, good at cooking and also a nice company on board.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar